Mimarlar İçin SketchUP

By craftshome / 1. December 2019

Bu ders, mimarlık, peyzaj mimarlığı ve şehir bölge planlama öğrencileri odağında bilgisayar destekli çizim ve görselleştirme yazılımlarını kullanarak projeler üretmek için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını hedeflemektedir. Bu ders kapsamında, SketchUP yazılımını kullanarak;

  • Çizim aktarma,

  • 3D Modelleme araçları,

  • 3D Model düzenleme araçları,

  • Model kütüphanesi kullanma,

  • Uzantı yükleme/kullanma,

  • Topoğrafya modeli oluşturma,

  • Kesit modelleri oluşturma,

  • Tasarım sahneleri oluşturma,

  • Perspektif ve ortografik sahne ayarları tanımlama,

  • 3D modelden kesit ve görünüş çizimler oluşturma süreçleri hakkında bilgi verilecektir.

LEARN MORE!

Leave a comment: