คุณต้องการที่จะเพิ่มความง่ายดายในการนำเสนอและความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแต่กังวลเรื่องเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้ใช่ไหมครับ โปรแกรมSketchUpเป็นโปรแกรมที่ทำความเข้าใจได้ง่ายแต่ได้ผลงานที่มีคุณภาพผมเน้นที่จะสอนวิธีที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วสำหรับการนำเสนอการออกแบบตกแต่งภายในแก่ลูกค้าของคุณหรือตัวคุณเอง. –การควบคุมมุมมองและการแสดงผล การควบคุมมุมมองและการแสดงผล –พื้นฐานการทำงานกับวัตถุ พื้นฐานการทำงานกับวัตถุ –เครื่องมือพื้นฐานสำหรับสร้างโมเดล วาดสี่เหลี่ยม Rectangle สร้างวงกลมด้วย Circle เคลื่อนย้ายตำแหน่งเครื่องมือ Move หมุนด้วย Rotate ดึงระนาบจาก2มิติสู่3มิติ Push/Pull อิงขนาดด้วย offest การใช้เครื่องมือ Follow Me ชุดเครื่องมือสำหรับวัดระยะและอ้างอิงตำแหน่ง –แถบเครื่องมือถังสี แถบเครื่องมือถังสี

Read More